تحلیل فاندامنتال

الزام آموختن تحلیل بنیادی چیست:

تحلیل بنیادین مطالعه عوال ریشه ای و اصلی است که ماهیت اقتصاد، بخش های صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و هدف از ان مانند دیگر تحلیل ها، پیش بینی حرکت های اینده قیمت و کسب سود از آن است. عوامل خرد و کلان بنیادین در بازارهای سهام ، در سه سطح مشخص انجام میگیرد. در سطح صنعت: این تحلیل می تواند شامل بررسی فشارهای عرضه و تقاضای کنونی و اینده برای کالای هدف و... می باشد . دامنه این مطالعات برای بررسی وضعیت کلی بازار ، میتواند به داده های اقتصادی کلان که مسیر رشد اقتصادی برای اینده را رقم می زنند، گسترش یابد. بنیادگراها به رهنمودهای طرفداران نظریه تصادفی اعتنایی نکرده و معتقدند که ساختارهای بازارها غیرکاراست و با اعتقاد به اینکه قیمت ها بازتاب صحیح از اطلاعات موجود نیستند با مشاهده اختلاف های بین قیمت و ارزش ذاتی بر روی محصولات مالی سرمایه گذاری می کنند. تحلیل بنیادین دقیق میتواند شرکت های ارزشمند را شناسایی کند. سیاری از سرمایه گذاران پر آوازه با دید بلند مدت به ارزش گذاری سهام می پردازند. گراهام، وارن بافت و جان نف استوره های سرمایه گذاری بر اساس روش ارزش ذاتی شناخته میشوند. تحلیل بنیادین می تواند شرکت هایی با دارایی های با ارزش ف ترازنامه های قوی، ثبات در سود دهی و قدرت ماندگاری را شناسایی کند.یکی از دست آوردهای اساسی تحلیل بنیادین رسیدن به درکی درست از مفهوم تجارت است.

سرفصل های دوره تحلیل بنیادی

1- ریسک و تحلیل بنیادی
 ریسک تورم
ریسک نرخ بهره
 ریسک مالی
 ریسک سیاسی ( ریسک کشور)
 ریسک شرایط اقتصادی  بازار
 ریسک نقدینگی
 ریسک تجاری
2- متغیرهای جهانی و تحلیل بنیادی
 نرخ بهره
 تورم
 شاخص دلار
3-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تحلیل بنیادی
 تحلیل افقی
 تحلیل عمودی
تحلیل ترازنامه
 تحلیل جریان نقد
تحلیل سود آوری
 تحلیل دارایی های جاری و سرمایه ای
4-نسبتهای مالی و تحلیل بنیادی
 نسبت اهرم عملیاتی
 نسبت اهرم مالی
 شاخص رشد و توسعه
 نسبت ورشکستگی ( شاخص - - Z آلتمن )

5-عرضه و تقاضای جهانی محصول و تحلیل بنیادی
شناخت عرضه کنندگان محصول
 شناخت موارد مصرف محصول
 تغییرات در عرضه و تقاضای محصول
بورس های کالایی دنیا و تغییرات قیمت محصول
6-متغیرهای داخلی و تحلیل بنیادی
نرخ سود سپرده گذاری
 تورم داخلی
 بودجه دولت
شرایط قیمتگذاری محصول
قوانین صاداراتی
 شرایط اقتصادی ( رونق و رکود)
7- شاخص های پیشرو و تحلیل بنیادی
 شاخص های پیشرو چیست؟
شاخص های پیشرو در هر صنعت
شاخص های پیشرو و پیش بینی صنعت برتر
8-روشهای محاسبه قیمت سهام
 محاسبه بر اساس ارزش خالص دارایی
 محاسبه بر اساس نسبت سود به قیمت  پی به ای

 محاسبه بر اساس نسبت - -

 

      هزینه دوره: 650000 تومان

     امکان پرداخت دو مرحله ای وجود دارد