سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان آبان ماه سال ۹۶ برابر با ۴۵۸۰۶۸ میلیارد ریال است که نسبت به

به گزارش بورس اموز به نقل از رادیوسهام ، میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، برابر با ۲۴۵ هزار میلیارد ریال بود و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۲۷۴ ریال را نشان می دهد. تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در آبان ماه نسبت به مهر ۹۶ نشان می دهد که تعداد ۳۳ شرکت با افزایش، تعداد ۴۲ شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با ۲۳۳ شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند. همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان آبان ماه سال ۹۶ برابر با ۴۵۸۰۶۸ میلیارد ریال است که نسبت به مهر ماه، معادل ۸۱۷ میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. در پایان آبان ماه ۹۶ متوسط سود (زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۳۲۲ ریال است. همچنین سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد ریال بوده و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۲۷۴ ریال را نشان می دهد
دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.