ثبت نام حضوری

برای ثبت نام حضوری می توانید با مراجعه به آدرس زیر فرم مشخصات خود را پرکرده و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

                          آدرس: دروازه شیراز، خیابان چهارباغ بالا، قبل از کارخانه زمزم، مجتمع حافظیه، طبقه دوم، واحد 6