@@edit

آموزش بورس

برچسب:آموزش بورس

پایان پرداخت سود روزشمار به سپرده‎های کوتاه مدت

/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1/

بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک ها دیگر اجازه پرداخت سودروزشمار به سپرده های کوتاه مدت را نخواهند داشت. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، زین پس بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را...

جستجو نتیجه ای نداشت.